Änghagens köpcentrum

ANGHAGEN2Änghagens köpcentrum stod färdigt 2012. Kommunen hade redan från start kravet att taket skulle vara ett grönt sedumtak. När den ursprungliga konstruktionen behövde renoveras, gick uppdraget till PEAB, som i sin tur valde att anlita ett Team Icopal-anslutet företag för tätskiktsarbetet.

En av utmaningarna i projektet var hur man skulle hantera den gamla sedummattan och den singel som låg på taket. Lösningen blev att rulla mattan på käppar. För att få ned dessa sedumrullar från taket byggde man en ramp varifrån rullarna släpptes ned i en container. För att få bort allt singel som låg utmed kanterna användes en sugbil. Totalt blev det fem fulla lastbilar med singel som forslades bort.

Takläggarna rev bort den gamla takduken och ersatte den med en mineralullsbård, ovanpå det Icopal Membrane 5 och därefter ny sedum. Fyra takläggare arbetade i ungefär fyra månader med projektet, som stod färdigt hösten 2014.

 

FAKTA TEAM ICOPAL: Falköpingstak, FalköpingANGHAGEN

Projekt: Änghagens köpcentrum

Stad/ort: Lidköping

Beställare: Lidköpings kommun

Byggare: PEA B

Konstruktion: Plåtkonstruktion (TR P)

Material: Minerallull, Icopal Membrane 5, sedumvegetation

Yta: 7000 kvm

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på teamicopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.