Marknadens mest omfattande garantier

Rätt garantier

Tätskiktsgaranti bitumenprodukter

Team Icopal kan tillsammans med Icopal lämna 10+5 års tätskiktsgaranti från Tätskiktsgarantier™ i Norden AB på arbeten utförda med Icopals bitumenbaserade tätskikt.

De första 10 åren täcker Tätskiktsgarantier™ såväl skador i tätskiktet som följdskador i byggnaden. Det gäller oavsett om felet beror på produkten eller på arbetsutförandet. För exponerade tätskikt tillkommer ytterligare 5 års materialgaranti. Garantin är återförsäkrad i ett fristående försäkringsbolag där premien är betald för hela garantitiden. Tryggare kan det inte bli!

Icopals ansvarsutfästelse för tätskiktsentreprenad med PVC-duk, Monarplan FM

Icopal har en ansvarsutfästelse som ger skydd utöver takentreprenörens eget ansvar i 10+5 år. De första 10 åren omfattar ansvarsutfästelsen både skador i PVC-duken, fel utförande och följskador med anledning av fel. Ytterligare 5 års materialgaranti ingår. Oavsett om en fastighet byter ägare, så följer ansvarsutfästelsen fastigheten.

Icopals fullgörandegaranti

Om en takentreprenör mot förmodan inte kan fullfölja kontraktet, träder Icopal in och fullgör tätskiktsentreprenaden. Man agerar snabbt, utför arbetet enligt det ursprungliga kontraktet och utan extra kostnader. Det här är en unik garanti, som ger maximal trygghet redan från start, inte minst ekonomiskt. Med Team Icopal och Icopals fullgörandegaranti har du fördelarna med en lokal entreprenör och tryggheten i att ha Europas största tillverkare av tätskikt som garant för entreprenaden.

    Kontakt

    Team Icopal finns över hela Sverige. Du hittar oss här.
    Rätt produkter. Rätt monterade. Rätt garantier
    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på teamicopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.